Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC

RCC Syd - nationellt ansvarig

Ann-Sofie Allansson

registeradministratör

RCC Syd

 

Pia Löthgren

statistiker

RCC Syd

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

 

 

RCC Norr

Linda Nilsson

registeradministratör

RCC Norr

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Jesper Bonnedahl

registeradminstratör

RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Sydöst

 

Cecilia Holtström

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support

RCC Uppsala Örebro

Karin Hellström

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Statistiker

Regional support

Anna Askehov

registeradministratör

Marie Brus

registeradministratör

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support