Analcancer

Analcancer är en ovanlig sjukdom och utgör ungefär 1–2 procent av alla tumörer i mag-tarmkanalen. I Sverige drabbas omkring 150 personer per år och incidensen ökar svagt. Sjukdomen är vanligast i åldrarna 65–70 år och är vanligare hos kvinnor än hos män.

Den vanligaste typen av analcancer är skivepitelcancer, och det är endast denna form som omfattas av kvalitetsregister och vårdprogram.

En starkt bidragande orsak till skivepitelcancer i analregionen är HPV-infektion. Eftersom vaccination numera ges till alla flickor i årskurs fem, kan man hoppas att färre drabbas i framtiden.

Behandling i syfte att bota kan ges till cirka 80 procent av patienterna. Det innebär strålbehandling under drygt fem veckor och samtidig cytostatikabehandling under fyra dygn i 1–2 kurer.

Femårsöverlevnaden vid analcancer är omkring 70 procent. Överlevnaden är dock sämre hos män än hos kvinnor.

Faktaägare: Birgitta LindhBirgitta Lindh
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 7 mars 2018

Regionalt