Gällande vårdförlopp analcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Behandling

Se nationellt vårdprogram.