MENY

Nationellt vårdprogram analcancer

Detta är det första nationella vårdprogrammet för analcancer i Sverige. Vårdprogrammet riktar sig framför allt till personal inom hälso- och sjukvård som möter patienter med analcancer – före, under eller efter behandling.

Det aktuella nationella vårdprogrammet för analcancer fastställdes 7 december 2017, av Regionala cancercentrum i samverkan.

Gällande vårdprogram på webben
Gällande vårdprogram (pdf)

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.


Sidan uppdaterad: 16 september 2019