MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

20. Underlag för nivåstrukturering

Sedan 2013 pågår i Sverige en nivåstrukturering med nationell koncentrering av vissa behandlingar vid ovanliga cancerformer. RCC föreslog 2016 att kurativt syftande radiokemoterapi skulle koncentreras till fyra nationella vårdenheter (Akademiska Sjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus), baserat på en expertgruppsutredning och efter en ansökningsprocedur. RCC föreslog också att så kallad salvagekirurgi koncentreras till två nationella vårdenheter (Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus). Detta kommer att implementeras under 2017.