MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

21. Kvalitetsregister och målnivåer

21.1 Kvalitetsregister

Ett nationellt kvalitetsregister för analcancer har nyligen startats. Alla patienter som diagnostiseras med analcancer efter 2015-01-01 ska registreras. Organisatoriskt ligger detta som en separat modul under kolorektalcancerregistret.

21.2 Målnivåer

  1. Tid från MDK till start av behandling. Mål: 80 % inom 17 dagar. 
  2. Andel patienter som får radiokemoterapi (det vill säga tillägg av cytostatika till strålbehandlingen) av de som genomgår kurativt syftande onkologisk primärbehandling. Mål: 90 %
  3. Andel R0-kirurgi vid salvagekirurgi. Mål: 90 % 
  4. Andel opererade av patienter med residualtumör eller lokalrecidiv (utan samtidig fjärrmetastasering). Mål: 70 % 
  5. Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister. Mål: 100 %
  6. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska på onkologklinik (av patienter som får kurativt syftande onkologisk behandling). Mål: 100 %
  7. 5-årsöverlevnad bland patienter som fått kurativt syftande behandling. Mål: > 70 % 
  8. Lokalrecidiv inom 3 år efter kurativt syftande behandling. Mål: < 15 %