MENY

Gällande vårdprogram analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07.

23. Vårdprogramgruppen

23.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

23.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Anders Johnsson, ordförande, docent, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Anna Axelsson, specialistsjuksköterska onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Lennart Blomqvist, professor, radiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Carin Cronberg, radiolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Britta Holm, patientrepresentant, Örebro
 • Anna Hultqvist, sjuksköterska onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Bengt Johansson, med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken
  • Universitetssjukhuset Örebro 
 • Bärbel Jung, med.dr, kirurg, Universitetssjukhuset Linköping, RCC Sydöst
 • Birgitta Lindh, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Marie-Louise Lydrup, docent, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • IngMarie Meyer, radiolog, Ersta sjukhus, Stockholm
 • Per J Nilsson, docent, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Mats Perman, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Caroline Staff, med. dr, onkolog, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Alkwin Wanders, docent, patolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Peter Nygren, professor, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ytterligare personer som bidragit:

 • Adalsteinn Gunnlaugsson, med dr, onkolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Per Nilsson, docent, radiofysiker, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Calin Radu, med dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Björn Zackrisson, professor, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

23.3 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har utförts utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Vårdprogramgruppens medlemmar har lämnat in jävsdeklarationer som godkänts av Regionalt cancercentrum och kopior på dessa kan fås från Regionalt cancercentrum Norr.