MENY

Nationellt vårduppdrag CRS/HIPEC

Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan (CRS/HIPEC) används för behandling av patienter med spridd cancer i bukhinnan (omkring 150-200 patienter per år). Spridningen kommer vanligen från tjock- och ändtarmscancer men uppträder även vid några andra sällsynta tillstånd. Behandlingen, som är komplicerad och resurskrävande, är från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet.

Behandling

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) vid spridd cancer i bukhinnan. 

Nationella vårdenheter

Akademiska sjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Information till utredande och remitterande enheter

Gemensam information om kriterier, kontaktuppgifter med mera (pdf)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015,  (pdf)
Remissvar och ansökningar (till annan sida)
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016
 (pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler

Sidan uppdaterad: 10 maj 2019