Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer är heltäckande och tar upp prevention, remittering, diagnostik, behandling, uppföljning och omvårdnadsaspekter. Vårdprogrammet fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2016.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Vårdprogram HNPCC (2005)

Regionala medicinska riklinjer tjock- och ändtarmscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer (RMR).

RMR för tillämpning av nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer (pdf)