Nationell vårdprogramgrupp tjock- och ändtarmscancer

Ny nationell vårdprogramgrupp för tjock- och ändtarmscancer är under bildande.

Stödjande RCC

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

nationell vårdprogramhandläggare

RCC Norr

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 6 mars 2018