MENY

Gällande vårdprogram urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-10

Bilaga 17. CT-urografi vid hematuriutredning

Vid makroskopisk hematuri utförs CTU i minst tre faser innefattande icke-kontrastförstärkt fas, artärfas (kortikomedullär fas) och utsöndringsfas. För säker diagnostik av blåsförändringar krävs en mycket välfylld blåsa. 

Förberedelser  

  • Patienten ska tömma blåsan två timmar före undersökningen. 

  • Patienten ska dricka 1 liter vatten uppdelat i portioner under två timmar och inte tömma blåsan under denna tid. 

  • Använd grön PVK.  

  • Injicera 2,55 mg Furix när PVK sätts.  

CT-protokoll 

  • Icke-kontrastförstärkt fas:  

Diafragma t.o.m. symfysen 
Lågdosprotokoll 

  • Kontrastmedelsinjektion: 

Koncentration: 350 alternativt 400 mgI/ml 
Dos: 60 ml, stora och unga patienter 80 ml  
Injektionshastighet: 4ml/s 

  • Bolus tracking: 

Triggernivå 200 HU 

  • Artärfas (kortikomedullär fas): 

Diafragma t.o.m. symfysen 
Patienten går ut och tömmer blåsan direkt men ska efter detta inte tömma blåsan mer före utsöndringsfasen. Efter cirka 30 minuter utförs utsöndringsfas. 

  • Utsöndringsfas: 

Njurar t.o.m. symfysen 
Lågdosprotokoll 

Vid tumörfynd komplettera med CT torax 

Om 4-fasprotokoll ska användas lägg till: 

  • Venfas 

55 sekunder efter avslutad artärfas 
Endast patienter >50 år 
Diafragma t.o.m. njurar