MENY

Gällande vårdprogram urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-10

Bilaga 18: Fyrfas-CT urinvägar och torax (för uppföljning)

Undersökningens syfte är att undersöka njurfunktion och avflödesförhållanden samt påvisa ett eventuellt lokalrecidiv och metastasering.  

Förberedelser 

  • Patienten ska dricka 1 liter vatten uppdelat i portioner under två timmar. 

  • Använd grön PVK.   

CT-protokoll 

  • Icke-kontrastförstärkt fas: 

Diafragma t.o.m. symfysen. 
Lågdosprotokoll 

  • Kontrastmedelsinjektion: 

Koncentration: 350 alternativt 400 mgI/ml 
Dos: 60 ml, stora och unga patienter 80 ml 
Injektionshastighet: 4ml/s 

  • Bolus tracking: 

Triggernivå 200 HU 

  • Artärfas (kortikomedullär fas): 

Diafragma t.o.m. symfysen 

  • Torax: 

15 sekunder efter avslutad artärfas 

  • Venfas: 

20 sekunder efter torax, 40 sekunder efter artärfas om man inte undersöker torax 
Diafragma t.o.m. njurar och lever 

  • Utsöndringsfas: 

5 minuter efter avslutad venfas. 
Njurar t.o.m. symfysen