Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017