Nationell vårdprogramgrupp för urinblåsecancer

Ordförande

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Urologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Abolfazl Hosseini-Alibad

urolog

Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Anders Ullén

onkolog

Onkologkliniken, Karolinska universitessjukhuset, Stockholm

Magdalena Cwikiel

med dr, ÖL

Onkologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Firas Aljabery

urolog

Universitetssjukhuset Linköping

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Per-Uno Malmström

urolog , professor, överläkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Stödjande RCC

RCC Syd

Faktaägare: Fredrik Liedberg, ÖL Urologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Malmö

Sidan uppdaterad: 19 april 2018