Till regionspecifikt innehåll

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner.

OBS! Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas endast av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Eventuella regionspecifika avvikelser hittar du under de regionspecifika flikarna längst ner på sidorna. För mer information och frågor om dessa hänvisar vi till respektive region.

Avvikelser i behandlingsrekommendationer 

Vissa vårdprogram har kompletterats med tillfälligt ändrade rekommendationer.

Avvikelser i behandlingsrekommendationer

Screening

Under pågående coronapandemi kan både smittorisker och behov av att optimera resurser leda till att screeningen tillfälligt kan behöva dras ner.

Screening under pågående coronapandemi

Frågor och svar om corona och cancer

Hans Hagberg, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, svarar på frågor om hur patienter med cancer påverkas av coronaviruset.

Frågor och svar om corona och cancer

Information till patienter med cancer

Hit kan patiender med cancer och anhöriga vända sig för att få stöd och svar på sina frågor via telefon och chat.

Råd och stöd till patienter med cancer

Webbinarium: Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider?

I samarbete med Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset bjöd RCC i samverkan in till ett interaktivt webbinarium riktat till chefer och ledare (inom alla professioner) för cancerrelaterad vårdverksamhet på klinik-, sjukhus- och regional nivå. Webbinariet sändes den 3 april 2020. 

Se webbinariet i efterhand

Chatfrågor och svar från webbinariet (pdf i nytt fönster)

Information hos myndigheter och andra organisationer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Möten och besök vid RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro tillhör organisatoriskt Region Uppsala, och följer därför såväl deras som Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller möten.

Region Uppsala har beslutat att samtliga verksamheter, vilket inkluderar RCC Uppsala Örebro, ska vara restriktiva med möten, resor och konferenser. Istället ska telefon, mail, video eller andra digitala lösningar användas i möjligaste mån.

Är du anställd av en av de andra regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion, följ i första hand de regler och rekommendationer som din region satt upp.

Kontakta din kontaktperson vid RCC för mer information om vad som gäller för just ditt möte.

Kontaktuppgifter