Till regionspecifikt innehåll

Tillfälliga avvikelser i behandlings­rekommendationer med anledning av covid-19

De nationella vårdprogramgrupperna följer noga utvecklingen kring coronaviruset och har kontinuerliga avstämningar. Vissa vårdprogram har kompletterats med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer.

Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar som berör cancervården tas av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Om RCCs nationella vårdprogramgrupper bedömer att coronaspridningen motiverar tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer eller behandlingsrutiner återfinns dessa nedan.

Eventuella regionspecifika avvikelser hittar du under de regionspecifika flikarna längst ner på sidan. Varje region ansvarar för sina avvikelser och vi hänvisar därför till respektive region om du har frågor kring dessa.

Bröstcancer

Nationellt vårdprogram bröstcancer – tillfälliga rekommendationer (pdf, nytt fönster)

Prostatacancer

Nationellt vårdprogram prostatacancer – tillfälliga rekommendationer (pdf, nytt fönster)