MENY

Om Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med landsting och regioner skapa en mer jämlik cancervård i hela landet.

RCC positionspapper

Framtidens vård behöver RCCs kunskapsstyrningsmodell

Omslag RCC positionspapperSatsningarna på cancerstrategin och regionala cancercentrum har satt fart på svensk cancervård. Inför nästa fas har RCC definierat hur vi vill ta oss an utmaningarna i framtidens cancervård.
Läs mer i vårt positionspapper!

Samverkansgruppen

RCCs nationella samarbete sker framförallt inom gruppen Regionala cancercentrum i samverkan. Samverkansgruppen har bildats på uppdrag av landstingsdirektörerna och består av de sex RCC-cheferna samt SKL:s cancersamordnare, som leder gruppens arbete.

RCC i samverkan ska tillsammans med landsting och regioner genomföra nationella cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samsyn och samordning av vårdprogram, kvalitetsregister, läkemedelsregimer och mycket annat.

Rådgivande funktion

Samverkansgruppen är också rådgivande instans i cancerfrågor till SKL, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram planer och underlag inom olika områden.

Nationella arbetsgrupper

Arbetet bedrivs ofta genom att tillsätta nationella arbetsgrupper. Dessa består av minst sex regionala representanter och utses och leds av RCC i samverkan.

RCC i samverkan

Beatrice Melin

ordförande RCC i samverkan

Sveriges Kommuner och Landsting

Anna-Lena Sunesson

verksamhetschef

RCC Norr

Lena Sharp

t.f verksamhetschef

RCC Stockholm-Gotland

Lisa Rydén

verksamhetschef

RCC Syd

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Johan Ahlgren

verksamhetschef

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Landsting

Bo Alm

kommunikatör

Sveriges Kommuner och Landsting

Regionala cancercentrum i samverkan

Sveriges Kommuner och Landsting

118 82 Stockholm

Hornsgatan 20


Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan

Sidan uppdaterad: 5 december 2018