Medicinsk rådgivare RCC Syd

Sista ansökningsdag 1 september 2017.

RCC Syd arbetar för att förverkliga målen i den nationella cancerstrategin och samordnar insatser från prevention till behandling, uppföljning, rehabilitering och palliativ vård. RCC Syd stöder patientprocessarbete och koordinerar arbetet med standardiserade vårdförlopp. RCC är som kunskapsorganisation ansvarig för vårdprogram inom cancerområdet och för en faktabaserad verksamhetsutveckling på basis av kvalitetsdata. Som registercentrumorganisation stöder RCC Syd utvecklingen av flera regionala och nationella register. Som kunskapsorganisation samverkar RCC Syd med linjeorganisationen och genom tvärprofessionella kunskapsgrupper. Med hjälp från regionala processledare bedrivs ett förbättringsarbete med basis i vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och kvalitetsdata inom ramen för de kriterier som beskriver RCCs uppdrag.

Som medicinsk rådgivare arbetar du med att:

  • I samverkan med regionala processledare och processgrupper vidareutveckla en processorienterad cancervård med patientens perspektiv i fokus.
  • Stimulera och koordinera regional implementering av nationella vårdprogram, rekommendationer från RCCs arbetsgrupper och statliga satsningar inom cancerområdet.
  • Vara expert och rådgivare i frågor som rör cancervården och dess utveckling, t ex prevention, diagnostik, behandling, kompetensförsörjning, uppföljning och jämlik vård.
  • Representera södra sjukvårdsregionen i det arbete som bedrivs i RCCs nationella arbetsgrupper.
  • Ta fram evidensbaserade underlag och strategier för cancervårdens utveckling.
  • Stärka den kliniska cancerforskningen med fokus på registerbaserad forskning och kliniska studier.

Du bör vara specialistläkare i cancerrelevant disciplin. Klinisk skicklighet, ledningserfarenhet och forskningserfarenhet är meriterande. Du bör ha erfarenhet av processarbete, förbättringskunskap samt visa dokumenterad förmåga av analys och sammanställning. Du förväntas driva cancerfrågor på populärvetenskaplig bas och delta i samhällsdebatten. RCC Syd arbetar för hela södra sjukvårdsregionen och samverkar med Sveriges fem andra RCC varför regionala och nationella resor ingår i uppdraget. Arbetet innebär goda utvecklingsmöjligheter. Du bör ha god förmåga till individuellt arbete såväl som nätverksbyggande och kunna vara stöd i populärvetenskaplig och målgruppsanpassad sammanställning och analys av komplexa data. Som person förväntas du vara ansvarstagande, strukturerad och lösningsfokuserad.

Uppdraget planeras vara ett tjänsteköp om 40-60% under tiden 171001 (eller när tillträde är möjligt) till 181231. Arbetet kan kombineras med annan, företrädesvis klinisk, tjänst.

Skicka din intresseanmälan i form av ett CV samt ett motivationsbrev till Ingrid.Vogel@skane.se senast den 1 september 2017.

Vid frågor kontakta verksamhetschef Mef Nilbert, tfn 0707-968069.

Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 3 november 2017

Regionalt