Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

2
DEC
2020

Syd

Informationsutbyte om cancerbehandling och cancervården i Södra sjukvårdsregionen

Tid: 2 december 2020
Plats: Via Teams

RCC Syd, Region Skåne och Lif Södra arrangerar tillsammans en förmiddag för informationsutbyte.


2
DEC
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 2 december 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


3
DEC
2020

Norr

Digital workshop kring SVF inom urologisk cancer

Tid: 3 december 2020 10:00 - 12:00
Plats: Videolänk (Videokonferensstudio 1, Nus)

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring för SVF inom urologisk cancer.


3
DEC
2020

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Tid: 3 december 2020 10:00 - 12:00
Plats: Videomöte

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom njurcancer.


4
DEC
2020

Syd

Inbjudan till processledarutbildning – del 1 (introduktion)

Tid: 4 december 2020
Plats: Digitalt möte

Södra sjukvårdsregionen erbjuder en processledarutbildning för processledare, processtöd och processutvecklare.


4
DEC
2020

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte tjock- och ändtarmscancer

Tid: 4 december 2020 09:00 - 12:00
Plats: Videomöte

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för tjock- och ändtarmscancer. Mötet sker via video.


4
DEC
2020

Samverkan

Webbinarium: Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna?

Tid: 4 december 2020 15:00 - 16:00
Plats: www.cancercentrum.se

Sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i cancervården 2015, har regeringen satsat totalt 2,5 miljarder, för att korta väntetiderna, minska de regionala skillnaderna, höja kvaliteten, göra cancervården mer jämlik och patienterna mer nöjda. Nu har det gått sex år sedan SVF infördes. Hur har det gått – har utvecklingen motsvarat de höga förväntningarna?


9
DEC
2020

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte palliativ vård

Tid: 9 december 2020 14:30 - 16:00
Plats: Videomöte

Distansmöte via Teams för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för palliativ vård.


9
DEC
2020

Väst

Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Tid: 9 december 2020 14:30 - 15:30
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.


15
DEC
2020

Väst

Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Tid: 15 december 2020 14:30 - 15:30
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.


16
DEC
2020

Sydöst

Seminarie Precision medicine

Tid: 16 december 2020 15:00 - 16:45
Plats: Digitalt, Zoom

Precision medicine är ett område som växer sig allt starkare. Under detta seminarie kommer våra gäster att dela med sig av sin kunskap och sina tankar.


21
JAN
2021

Väst

Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Tid: 21 januari 2021
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.


26
JAN
2021

Väst

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Tid: 26 januari 2021
Plats: VGR Campus nya varvet - Göteborg

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges våren 2021 och består av två internat och en examinationsdag.


2
FEB
2021

Stockholm Gotland

Kurs i Grundläggande cancervård

Tid: 2 februari 2021
Plats: Online

Nu kan du anmäla dig till kursen grundläggande cancervård. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 2 februari 2021.


8
MAR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 8 mars 2021
Plats: Halmstad

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


9
MAR
2021

Syd

Good clinical practice grundkurs

Tid: 9 mars 2021
Plats: Hässleholm

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.


7
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 7 april 2021
Plats: Malmö

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


20
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 20 april 2021
Plats: Malmö

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


22
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 22 april 2021
Plats: Malmö

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


27
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 27 april 2021
Plats: Ronneby

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


29
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 29 april 2021
Plats: Växjö

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


14
SEP
2021

Syd

Good clinical practice repetitionskurs

Tid: 14 september 2021
Plats: Hässleholm

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.