MENY

Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

31
JAN
2020

Uppsala Örebro

Arbetsgruppsmöte inom bröstradiologi

Tid: 31 januari 2020 10:00 - 15:00
Plats: Mammografienheten, Samariterhemmet, Uppsala

Välkommen på möte för arbetsgruppen för bröstradiologi, den 31 januari i Uppsala.


3
FEB
2020

Samverkan

Nationella cancerstrategin 10 år – nu tar vi sikte på 2030!

Tid: 3 februari 2020 09:00 - 19:00
Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

RCC i samverkan och Socialdepartementet uppmärksammar att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Varmt välkommen den 3 februari 2020 till en fullspäckad dag med inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet!


4
FEB
2020

Syd

Världscancerdagen 4 februari 2020 i Malmö

Tid: 4 februari 2020
Plats: Malmö

En kväll med populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten och patienter om bland annat nya medicinska behandlingar inom immunterapi, målinriktade behandlingar och kliniska studier.


4
FEB
2020

Väst

Utbildningsdagar om fysisk rehabilitering i cancervården

Tid: 4 februari 2020 - 5 februari 2020
Plats: VGR Campus nya varvet, Göteborg

Utbildningsdagar för arbets- och fysioterapeuter om fysisk rehabilitering i cancervården. 


5
FEB
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor och dietister inom övre GI-cancer

Tid: 5 februari 2020 10:00 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskölds väg 54A, plan 4

Välkommen på möte för kontaktsjuksköterskor och dietister inom övre GI-cancer, onsdagen den 5 februari i Uppsala.


6
FEB
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom tjock- och ändtarmscancer

Tid: 6 februari 2020 10:00 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen på möte för kontaktsjuksköterskor inom tjock- och ändtarmscancer, torsdagen den 6 februari i Uppsala.


12
FEB
2020

Norr

Information om nationellt införande av Min vårdplan på 1177.se och diagnosspecifik patientinformation

Tid: 12 februari 2020 08:30 - 10:00
Plats: Video

Informationen vänder sig i första hand till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Även andra intresserade är välkomna att delta.


14
FEB
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom bröstcancer

Tid: 14 februari 2020 09:30 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bröstcancer, den 14 februari i Uppsala.


19
FEB
2020

Väst

Videomöte om prostatacancertestning

Tid: 19 februari 2020 14:00 - 15:00
Plats: Videomöte

Under 2020–2022 prövas organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen för män födda 1970–1972. Nu bjuds enheter som kommer bli involverade i den organiserade prostatacancertestning in till ett informationsmöte.


21
FEB
2020

Norr

Information om nationellt införande av Min vårdplan på 1177.se och diagnosspecifik patientinformation

Tid: 21 februari 2020 13:30 - 15:00
Plats: Video

Informationen vänder sig i första hand till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Även andra intresserade är välkomna att delta.


25
FEB
2020

Norr

Information om nationellt införande av Min vårdplan på 1177.se och diagnosspecifik patientinformation

Tid: 25 februari 2020 14:00 - 15:30
Plats: Video

Informationen vänder sig i första hand till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Även andra intresserade är välkomna att delta.


3
MAR
2020

Uppsala Örebro

Uppföljande workshop kring MDK för bäckenrehabilitering

Tid: 3 mars 2020
Plats: Plats meddelas senare

Välkommen till en uppföljande workshop kring uppstart av MDK för bäckenrehabilitering. Save the date!


4
MAR
2020

Uppsala Örebro

Regiondag inom bröstcancervård

Tid: 4 mars 2020 09:30 - 16:30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Uppsala Örebroregionens vårdprocessgrupp hälsar välkommen till 2020 års regiondag i bröstcancervård, den 4 mars på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.


5
MAR
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer

Tid: 5 mars 2020 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen på nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer, den 5 mars i Uppsala.


10
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte för livmoderhalscancerprevention

Tid: 10 mars 2020 10:00 - 16:00
Plats: Vålö, Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen för livmoderhalscancerprevention, den 10 mars i Västerås.


12
MAR
2020

Sydöst

Regionmöte Prostatacancer

Tid: 12 mars 2020 09:30 - 15:30
Plats: Hotell Ronja, Vimmerby


13
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom gynekologisk cancer

Tid: 13 mars 2020 10:00 - 15:30
Plats: Vålö, Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom gynekologisk cancer, den 13 mars i Västerås.


20
MAR
2020

Syd

Workshop rehabilitering efter cancer i bäckenet

Tid: 20 mars 2020
Plats: Hotell Statt, Hässleholm

För all personal i södra sjukvårdsregionen som kommer i kontakt med aktuell patientgrupp.


24
MAR
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer

Tid: 24 mars 2020 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen på nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer, den 24 mars i Uppsala.


27
MAR
2020

Sydöst

Regionalt REK-möte ÖGI-cancer

Tid: 27 mars 2020 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

Målgruppen är medarbetare som arbetar med patientgruppen som har ÖGI-cancer (sjuksköterskor, läkare, vårdadministratörer, kuratorer, fysioterapeuter, undersköterskor och dietister).


2
APR
2020

Syd

Grundkurs i Good Clinical Practice

Tid: 2 april 2020
Plats: Hotel Statt Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige Forum Söder erbjuder RCC Syd en grundkurs regelverket för kliniska studier (GCP) för läkare och sköterskor inom cancervården. Grundkursen kräver inga förkunskaper.


2
APR
2020

Sydöst

Save the date - MDK projekt - är vi framme?

Tid: 2 april 2020 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

Var står vi idag och vad finns kvar att göra?


2
APR
2020

Norr

Regionala cancerdagar 2020

Tid: 2 april 2020 10:00 - 3 april 2020 16:00
Plats: Umeå

RCC Norr inbjuder regionala chefssamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till sjukvårdsregionala cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.


3
APR
2020

Norr

Cancer Research Day

Tid: 3 april 2020 08:30 - 16:00
Plats: Umeå

The annual Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Center North. Poster session with poster price. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers.


6
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom urinblåsecancer

Tid: 6 maj 2020 10:00 - 15:30
Plats: Medicinklinikens konferensrum, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom urinblåsecancer, den 6 maj i Västerås.


12
MAJ
2020

Sydöst

SVF-dialog - Nuläge och framtid

Tid: 12 maj 2020 10:00 - 15:00
Plats: Konsert & Kongress, Linköping

En gemensam dialog om standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan RCC Sydöst, RCC Samverkan och SKR.


15
MAJ
2020

Sydöst

Samverkansmöte ÖGI och NGI

Tid: 15 maj 2020 09:30 - 14:30
Plats: Hotell Högland, Nässjö

Under de senaste åren har handläggningen av patienter med kolorektalcancer med levermetastasering förändrats. Fler patienter bedöms nu kunna opereras. Vi som är processledare för processerna övre GI respektive nedre GI i Sydöstra sjukvårdsregionen ser att det är värdefullt för oss att diskutera bästa handläggning av patientgruppen.


15
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Tid: 15 maj 2020 10:00 - 15:30
Plats: Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås. Lokal: Kungshatt.

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom njurcancer, den 15 maj i Västerås.


15
SEP
2020

Syd

Repetitionskurs GCP

Tid: 15 september 2020
Plats: Hotell Statt, Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en repetitionskurs i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier. Kursen vänder sig till dig som gått GCP-utbildning tidigare.


21
SEP
2020

Väst

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Tid: 21 september 2020
Plats: VGR Campus nya varvet - Göteborg

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen består av två internat och en examinationsdag.