ST-kurs i gynekologiska cancersjukdomar

Tid: 14 december - 15 december

Plats: Universitetssjukhuset i Linköping, föreläsningssal, Läderbaggen, ingång 34, plan 8, O-huset.

Föreläsare

Joseph Carlson, Karin Bergmark, Christer Borgfeldt, Henrik Falconer, Annica Holmqvist (preliminärt), Henrik Leonhardt, Gabriel Lindahl, Preben Kjölhede, Susanne Malander, Per Rosenberg, Elisabeth Åvall Lundqvist

Program

För anmälan, klicka här

Anmälan sker senast 1 november

 Kursavgift 

2.000 kr inkl moms och skall vara betald innan kursens start, detta för att garantera din plats.

 Avgiften inkluderar kaffe, luncher och en gemensam kursmiddag.

 varje deltagare betalar sina kostnader för resor och ev övernattning

Kursansvarig

Gabriel Lindahl, överläkare gynonkologiska sektionen, Onkologiska kliniken, US, Linköping.

Information om kursen lämnas av Gabriel Lindahl, gabriel.lindahl@regionostergotland.se

Max antal kursdeltagare

20 personer

Kursen arrangeras av Onkologiska kliniken – gynonkologiska sektionen, Universitetssjukhuset, Linköping i samarbete med Cancerakademi Norr