Nätverket mot cancer i Almedalen

Tid: 5 juli

Plats: Almedalen

Politikermötet i Almedalen är en viktig del i Nätverket mot cancers arbete för att lyfta cancervården - ur ett patientperspektiv - på den politiska agendan.

I år arrangerar Nätverket mot cancer två möten där det finns chans att lyssna och diskutera cancer som en kronisk sjukdom och hur en hållbar utveckling av cancersjukvården kan skapas.

  • Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?
    5e juli kl 9.00 på Burmeister
  • Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården!
    5e juli kl 16.30 i Drottens ruin

http://www.natverketmotcancer.se/almedalen/