Införande av nya screeningprogram?

Hur ska Sverige förhålla sig till införande av nya screeningprogram för tidig upptäckt av cancer? Välkommen till nationell konferens den 6 oktober

Tid: 6 oktober

Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

Arrangör

Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland arrangerar konferensen i samarbete med Cancerakademin.