Rådslag för framtidens cancervård

Dagens Medicin i Danmark, Norge och Sverige bjuder för andra året in till ett skandinaviskt rådslag för framtidens cancervård. Välkommen att att delta i diskussionerna för kunskapsutbyte och nytänkande!

Tid: 27 oktober 09:15 - 16:00

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Rådslaget vänder sig till samtliga professioner i cancervården samt beslutsfattare med intresse för cancervårdens utveckling.

Ur programmet

Modellen med pakkeforløb för cancerbehandling – erfarenheter från implementeringen i Danmark, Norge och Sverige.
Michael Borre, professor, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, Aarhus universitetshospital, Danmark,Kjell Magne Tveit, strategidirektør for cancer, Helsedirektoratet i Norge, Helena Brändström, med dr, samordnare för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan.

Möjligheter till samarbete och forskning över gränserna.
Emma Henriksson, (KD), riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet, Sverige, Tone Wilhelmsen Trøen, (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget, Norge, Liselott Blixt, (DF), formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Danmark.

Hur får patienterna tillgång till nya innovativa behandlingar för cancer?
Ulf Persson, professor i hälsoekonomi vid Lunds universitet och chef för Institutet för hälsoekonomi, IHE, Nils Wilking, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, Peter Lindgren, med dr, forskningsledare, Institutet för hälsoekonomi, IHE.

Till program och anmälan hos Dagens Medicin