Vägen tillbaka

– En nationell temadag om cancerrehabilitering och uppföljning efter kurativt syftande behandling med esofagus- och ventrikelkirurgi.

Styrgruppen för det Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV) inbjuder dig som arbetar med att hjälpa patienter med dessa cancersjukdomar tillbaka till ett normalt liv efter behandling.

Tid: 28 oktober 09:00 - 16:00

Plats: Ingenjörernas hus, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Anmälan är bindande och ska skickas via E-post till kerstin.rehn@vll.se

Sista anmälningsdag är den 8 september 2016.

Ange namn, titel, E-post och eventuell specialkost för varje deltagare i samband med anmälan.

OBS! Begränsat antal platser.

Preliminärt program med start- och stopptid:

 • Fika serveras från kl 9.00.
 • Moderator Gunilla Gunnarsson hälsar välkommen. 
 • Varför en temadag om cancerrehabilitering? Michael Hermansson.
 • Cancerrehabilitering ur ett allmänt perspektiv. Gunnar Eckerdal.
 • Ska vi leta efter återfall av cancer? Magnus Nilsson.
 • Tema: Kroppens återhämtning efter kirurgi. Henrik Fors, Monika Fagervik Ohlsén, Lena  Martin, hemlig gäst.
 • Lunch
 • Tema: Psykosocial uppföljning. Gunnar Eckerdal, Anna Wikman
 • Eftermiddagsfika.
 • Tema: Hur ska vi nå målen med rehabiliteringen? Marlene Malmström, Pernilla Lagergren.
 • Sammanfattning av dagen.
 • Slut för dagen kl 16.00.

Varmt välkommen!

Till inbjudan och preliminärt program