Workshop: Rehabilitering vid cancer i bäckenet

I en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting har ekonomiska medel tilldelats de sjukvårdsregioner som utvecklar och främjar kunskapsuppbyggnad, omhändertagande av bäckenkomplikationer och bäckenrehabilitering. För arbetet har RCC i samverkan tillsatt en projektgrupp med regionala projektledare. Vi träffas för att diskutera hur en god rehabilitering vid dessa problem ska se ut och hur vi tillsammans kan gå vidare för att göra verklighet av den för alla som berörs.

Tid: 5 september

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 – Lilla hörsalen, plan 12.

Datum: 5 september kockan 10.00-16.00
Målgrupp: Patientföreträdare utsedda av respektive Regionalt cancercentrum att delta i arbetet för
en bättre bäckencancerrehabilitering (2/RCC) samt företrädare för nationella patientorganisationer (1/organisation) som berörs av problematiken.
Kostnad: SKL bjuder på lunch och eftermiddagskaffe. SKL betalar arvode och resa för representanter från patientorganisationer. Representanter från RCC ersätts av respektive RCC. Använd billigaste färdsätt och boka via SKL:s resebyrå Big Travel, telefonnummer 08-120 904 92. Uppge ansvarsnummer 3100 Vård & omsorg och ange uppdragsnummer
319 174.
Frågor: Kontakta susanne.lundqvist@skl.se
Anmälan:Anmäl dig här senast den 24 augusti.

Cancer och cancerbehandling i bäckenregionen kan ge upphov till problem även lång tid efter avslutad behandling. Det kan handla om problem från tarm och urinvägar, smärtor, svullnad och sexuella problem vilka i sin tur kan påverka livskvalitet och möjlighet att fungera i det dagliga livet.

Mer information inför workshop samt detaljerat program för dagen kommer till dig då du anmält dig. Vi kommer att arbeta under ledning av Christine Kiliam, certifierad facilitator.

Välkommen!
Maria Hellbom, Projektledare 
Gunilla Gunnarsson, Cancersamordnare