Nationell biobankskonferens

För första gången anordnar Nationella Biobanksrådet (NBR) en konferens i biobankning. Runt 200 deltagare samlas dessa dagar för att presentera och diskutera biobankning i Sverige.

Tid: 14 februari - 15 februari

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Konferensen riktar sig till forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet. 

Under konferensen får deltagarna information om den pågående biobanksutredningen, den nya ISOstandarden, IT-innovationer, aktuell forskning och mycket mera. Det anordnas workshops där du kan fördjupa dig i just de ämnen som intresserar dig. Dessutom finns det en postersession och utställare inom branschen på plats. Under middagen på kvällen finns det möjlighet att fortsätta diskussionerna med kollegor från hela Sverige.

Anmälan och mer information