Världscancerdagen 2017

För åttonde året arrangerar Nätverket mot cancer ett traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen.

Tid: 4 februari

Plats: Konferens Odenplan, Stockholm

Nätverket mot cancer vill öka kunskapen om de cancerdrabbades och deras närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården. Världscancerdagen är också en mötesplats för människor inom sjukvården, specialister, beslutsfattare, patienter och närstående.

Moderator: Lennart Persson, journalist, nyhetsankare och programledare i TV.

Under dagen talar bland annat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S).

Mer information om Världscancerdagen