Konferens om Nationella Kvalitetsregister

På årets kvalitetsregisterkonferens kan du delta i seminarier om utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter samt plenarsessioner med fokus på kvalitetsregistren som en integrerad del i ett nationellt system för kunskapsstyrning.

Tid: 9 november 10:00 - 16:30

Plats: Stockholm City Centre Conference (Folkets Hus)

Registercentrumorganisationerna (RCO) som består av regionala registercentrum (RC) och regionala cancercentrum (RCC) har en gemensam monter där RCO i samverkan över hela landet presenterar hur vi kan stötta i utvecklingen av framtidens kvalitetsregister som ska komma närmare vården.

Vid montern bjuder vi in till dialog om bland annat:

  • Hur används utdata för utveckling och uppföljning?
  • Är kvalitetsregistret anpassat för att användas i samlad struktur för kunskapsstyrning?
  • Hur kan RCO hjälpa registret att komma vidare?

Information och anmälan till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen