Temadag: Vägen emellan

Nationell temadag om hur robusta nätverk skapas för patienternas bästa.
Styrgruppen för det Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV) inbjuder dig som arbetar med patienter med dessa cancersjukdomar.

Tid: 27 oktober 09:30 - 16:00

Plats: Ingenjörernas hus, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Kostnad: NREV bjuder på möteskostnad, lunch och fika.

Anmälan:  OBS! Möjligt att anmäla sig t.o.m. fredag 20 oktober!
Anmälan är bindande och ska skickas via E-post till linda.b.nilsson@vll.se

Ange namn, titel, E-post och eventuell specialkost för varje deltagare i samband med anmälan.

OBS! Begränsat antal platser.

Preliminärt  program

08.45                     Fika serveras

09:30                     Moderator Erik Blix hälsar välkommen

09:45                     Registrets (NREV) betydelse för nätverksbyggande. 

09:50                     Vårdkedjan ur ett patientperspektiv. Olof Riesenfelt

10:10                     Aktuell forskning om kontaktsjuksköterskans funktion. 

Bensträckare

10:40                     Vad säger patienterna om kontakstsjuksköterskans funktion?

11:00                     Teamrond – cancerrehabilitering, Västerås.

Aktiv överlämning, Uppsala.

Arbetssätt, exemplet Lund.

Läkarens perspektiv på kommunikation, epikrisens betydelse.

Dietisternas utmaningar när patienterna finns i vårdkedjan.

12:15                     Lunch med bordsplacering för nätverksbyggande

13:15                     Paneldiskussion: Hur bygger vi robusta patientsäkra nätverk? Sjuksköterskor från våra regioner och patientrepresentanter

14:30                     Eftermiddagsfika

15:00                     PALEMA– hur jobbar de med nätverksbyggande?

15:20                     Erik Blix reflekterar över nätverksbegreppet. Sammanfattning av dagen.

16.00                     SLUT