Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

Tid: 25 januari - 26 januari

Plats: Malmö

Nationell och internationell expertis delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna. Mötet äger rum i Malmö.

Mer information och anmälan