Cancerdagen i Almedalen 2018

RCC i samverkan arrangerar Cancerdagen i Almedalen för sjunde året i rad. Liksom förra året håller vi till i aulan på Visby lasarett. Och precis som i fjol är det tisdag som gäller. Välkommen 3 juli kl. 8.45-11.30 !

Tid: 3 juli 08:45 - 11:30

Plats: Aulan, Visby lasarett

collage med deltagare vid cancerdagen i almedalen

Program

08.45 – 9.00        Invigning Cancerdagen i Almedalen

09.00 – 10.00      Seminarium  |  Hur ska vi rösta för att få fortsatt bra cancervård?

Regeringen, Socialdemokraterna och Moderaterna har indikerat vad de vill göra med cancersatsningen efter 2018. Både (S) och (M) har aviserat att de vill avsätta 500 miljoner per år till fortsatt stöd till cancervården. Men vad vill övriga partier?

Hur ska man som patient, närstående och väljare tänka och rösta om man vill försäkra sig om att den positiva utvecklingen inom cancervården ska få fortsätta? Kan blocken fortsätta hålla sams om cancersatsningen även om de är oense om annat? Och kommer en eventuell ny regering att hålla fast vid tidigare fattade beslut, så som den nuvarande regeringen gjorde efter förra valet?

Medverkande

Anders Åkesson (MP), regionråd Region Skåne
Camilla Waltersson Grönwall (M) sjukvårdspolitisk talesperson, riksdagsledamot
Cecilia Andersson (C), ledamot i partistyrelsen och regionfullmäktige i VGR
Erik Lövgren (S), ordförande landstingsstyrelsen Region Västernorrland
Lina Nordquist (L), oppositionslandstingsråd Region Uppsala
Per Lindskog, patientrepresentant

Moderator: Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC Norr

Seminarium 1 i Almedalsveckans officiella program

10.30 – 11.30       Seminarium 2  |  Rätt medicin till rätt patient i rätt tid – hur får vi alla aktörer att gå i takt?

Många aktörer har intressen i vilka läkemedel som används, hur de används, till vilka kostnader och med vilka effekter. Så alla är positiva till det nya registret för cancerläkemedel som regionala cancercentrum nu bygger upp.

Men hur väl fungerar egentligen dagens processer och modeller för införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel? Och hur samtrimmade är vi som är involverade i dem? Kan vi uppnå bättre effekter till lägre kostnader om vi får till en tydligare rollfördelning och ett starkare gemensamt ansvar?

Medverkande

Dag Larsson, LiF
Freddi Lewin, ordf NAC-gruppen
Jonathan Lind-Martinsson, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
Maria Landgren, NT-ledamot, Region Skåne
Magnus Norin, Patientrepresentant, Melanomföreningen

Moderator: Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro

Seminarium 2 i Almedalsveckans officiella program