Uppsala Health Summit: Care for Cancer

Uppsala Health Summit är en återkommande internationell arena för dialog om utmaningar för hälso- och sjukvård och hur vi kan övervinna dem.

Tid: 14 juni 09:00 - 15 juni 17:30

Plats: Uppsala

Årets program är uppbyggt runt lösningsorienterade workshops och plenumsessioner som på olika sätt tar upp vår förmåga att säkerställa rättvis tillgång till diagnos, behandling och cancervård.

Program 2018

Fokus för årets möte är barriärer och möjligheter för biomarkörer, globala biobanker och omläggning av läkemedel, hur man använder data i vården, genomför precisionsmedicin, planerar för fysisk träning i behandling och organiserar vård för ett växande antal canceröverlevande. Beslutsfattare och experter från hela världen kommer att medverka.

Talare i plenum

Greg Simon, Biden Cancer Initiative; Mariângela Simão, Assistant Director General på WHO; Max Parkin, Oxford University som i samarbete med IARC nu färdigställer Globocan 2018, Dr. Susan Galbraith, Head of Oncology vid AstraZeneca; och Thomas B. Cueni, Director General vid IFPMA, läkemedelsindustrins internationella branschförening.

Antalet platser vid Uppsala Health Summit är begränsat och arrangörerna strävar efter en balanserad blandning av delegater från olika verksamhetsområden och olika länder.

Anmäl dig till Uppsala Health Summit