Den krokiga vägen

Välkommen till nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling. Styrgruppen för det Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV) inbjuder dig som arbetar med patienter med dessa cancersjukdomar.

Tid: 26 oktober 09:30 - 16:00

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Preliminärt program

 • Fika serveras från 08.45
 • 9.30 Mötet startar
 • Moderator Erik Blix hälsar välkommen
 • Vikten av Esofagus- & ventrikelcancerregistret. Jan Johansson
 • Planeringsgruppen introducerar dagen. Eva Szabo
 • Onkologisk behandling, olika behandlingsregimer. Ida Lagstam
 • Bensträckare
 • Patientberättelse om komplikationer/biverkningar
 • Biverkningar av onkologisk behandling. Solveig Karlsen
 • Palliativa projektet i Lund. Wenche Melander
 • Sammanfattning av förmiddagen. Erik Blix
 • Lunch
 • Närståendeperspektivet med liveintervju. Mattias Tranberg
 • Nära cancer – bemötande av unga anhöriga. Johanna Joneklav
 • Eftermiddagsfika
 • Nära cancer – webbplats. Johanna Joneklav
 • Avslutande diskussioner och sammanfattning av dagen
 • 16.00 Slut för dagen