Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Regionala cancercentrum bjuder in till den första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

Tid: 25 oktober

Plats: RCC Stockholm-Gotland, Bourgogne, Usine Conference Västgötagatan 2, 3 tr, Stockholm

Målgrupp: dysplasibarnmorskor/-sjuksköterskor på gynekologisk mottagning med uppdrag att handha utredning/behandling av cervixdysplasi

Program för dagen är under framtagande men kommer bl.a belysa dysplasibarnmorskans/-sjuksköterskans roll i cervixcancerprevention, tillfälle för gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Dagen är kostnadsfri. Anmälan dig  senast 11 oktober .

Här anmäler du dig

Inbjudan till utbildningsdag för dysplasibarnmorskor (pdf)