Frågestund om nationell Min vårdplan

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.

Tid: 2 december 15:30 - 16:00

Plats: Skype för företag

Målgrupp: Vårdanställda, beslutsfattare och IT-stöd inom vården.

Ingen föranmälan krävs.

Anslut till Skype-mötet       

Anslut via telefon

08-505 218 38

Konferens-ID: 336988846

RCC har under våren 2020 påbörjat ett arbete med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan, per cancerdiagnos eller övergripande diagnosgrupp. Syftet är att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen, att avlasta regioner och verksamheter samt att öka patientens delaktighet och trygghet.