Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Covid-19-pandemin riskerar att leda till att övrig forskning inom cancervården prioriteras ned under lång tid. Samtidigt har det länge funnits ett behov av att öka den kliniska forskningen. Webbinariet ska belysa hur pandemin påverkat forskningen i cancervården, vilka utmaningar det fört med sig och vilka motåtgärder vi kan se och understödja.

Tid: 17 juni 15:00 - 16:00

Plats: Direktsänt webbinarium med live-chat

Situationen för den kliniska forskningen inom cancervården har på senare år varit bekymmersam. Antalet studier har minskat och läkemedelsindustrin har i ökande grad förlagt sina prövningar i andra länder. Olika motåtgärder har föreslagits och i viss mån provats, men något tydligt trendbrott har vi ännu inte sett.

Covid-19-pandemin har gjort ont värre. Nu kommer rapporter om att ännu färre patienter inkluderas i studier. Nya läkemedel kan därmed bli försenade och patienterna kan gå miste om potentiellt livräddande läkemedelsbehandlingar, ofta i ett sent sjukdomsförlopp. Det finns faktiskt de som menar att pandemin kan bli dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning.

Utifrån en lägesbeskrivning från några håll i landet ska webbinariet belysa och diskutera hur svårigheter och utmaningar ser ut och hur vi kan tackla dem på både kort och lång sikt.

Se sändningen

Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Webbinariet direktsänds med livechat men kan även ses i efterhand. Du som ser direktsändningen kan aktivt bidra med frågor och synpunkter i chatten. Förbered anslutning i god tid innan sändningen. Använd webbläsarna Google Chrome eller Safari.

Tips för att ansluta till sändningen

Målgrupper

Webbinariet vänder sig i första hand till kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor i cancervården med intresse för forskningsfrågor, patienter, närstående och deras företrädare, läkemedelsindustrin samt hälso- och sjukvårdsledningar.

Medverkande

Ana Carnerio, överläkare och medicinskt ansvarig vid onkologens kliniska prövningsenhet på Skånes universitetssjukhus i Lund

Jonas Vikman, läkemedels- och vaccinexpert inom LIF (de forskande läkemedelsföretagen)

Jeffrey Yacknin, medicinskt ansvarig vid Centrum för kliniska cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset

Johanna Vernersson, enhetschef vid Centrum för kliniska cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset

Ulla Olsson Strömberg, chef för prövningsenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Programmets huvudpunkter

  • Hur ser forskningsläget ut i cancervården runt om i landet?
  • Vilka effekter ser vi dels i verksamheterna dels inom industrin?
  • Vad kan vi göra för att lindra de negativa effekterna och klara utmaningarna?
  • Vad kan vi ta med oss från den här perioden för att stärka svensk cancerforskning på lång sikt?

Tips för att ansluta till sändningen

webbläsare chrome och safariAnvänd webbläsarna Google Chrome eller Safari. Internet Explorer och Edge fungerar inte bra för webbsändning. Om du klickat på en länk till en sändning och hamnat i någon av de webbläsarna, kopiera länken i adressfältet i webbläsaren och klistra in den i adressfältet i Chrome eller Safari.

adressfält i webbläsare

Tryck på play-symbolen i spelarfönstret för att starta sändningen. Om den inte startar – prova att ladda om sidan.

Chatten hittar du under spelarfönstret. Scrolla ner på sidan tills du ser den. Registrera dig gärna i den så att du är förberedd om du vill ställa frågor eller ge synpunkter.

Hör du inget ljud? Ställ musmarkören längst ner i spelarfönstret så att verktygsraden visas. Kontrollera att ljudet är påslaget och uppskruvat till lagom nivå. Om du inte hör ändå, kontrollera ljudinställningen på din dator.

videospelarfönster med ljudsymbol längst ner