Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.

Tid: 3 juni 15:30 - 16:00

Plats: Skype för företag

Målgrupp: Vårdanställda, beslutsfattare och IT-stöd inom vården.

Ingen föranmälan krävs.

Uppkoppling

Anslut till Skype-mötet       

Anslut via telefon

+46850521838 (Dial-in Number)    

I vissa fall behövs konferens-ID: 391787117

RCC har under våren 2020 påbörjat ett arbete med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan, per cancerdiagnos eller övergripande diagnosgrupp. Syftet är att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen, att avlasta regioner och verksamheter samt att öka patientens delaktighet och trygghet.