Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter - kvalitetsregister och patientöversikter

Välkommen till en interaktiv dag i Uppsala om införandet av patientöversikter (IPÖ) för utvecklad och patientcentrerad cancervård.

Tid: 22 september 09:00 - 17:00

Plats: Digitalt via video / Fysiskt på Akademiska sjukhuset, Uppsala

Målsättningen med samverkansdagen är att skapa förutsättningar som gör det enklare för kvalitetsregistren inom cancer, cancervården, industrin och akademin att samlas och arbeta metodiskt tillsammans inom forskning, utveckling och innovation för att snabbare kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter.

Moderator

Björn Arvidsson, verksamhetschef vid STUNS life science

Bland talarna

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare
Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science

Workshop

Utöver patienter, närstående och vårdens medarbetare, vilka andra intressenter kan dra nytta av patientöversikten och vilka utmaningar har de idag?
Med utgångspunkt i Lean Startup-metodiken leder Niclas Stjernberg och Andy Browning vid den världsledande företagsinkubatorn UIC en workshop för att tillsammans hitta nya möjligheter.

Pga Covid-19 kommer konferensen att vara delvis fysisk – i Hus 100 på Akademiska sjukhuset i Uppsala och delvis digital via videolänk. Informationen kommer att uppdateras innan konferensen.

Mer information om anmälan, program och talare finns via länken nedan.

Samverkansdag IPÖ 2020

Vid frågor, kontakta

Maria Sörby

projektledare

RCC Uppsala Örebro