Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter - kvalitetsregister och patientöversikter

Samverkansdagen för kvalitetsregister och patientöversikter i cancervården ägde rum den 22 september, delvis fysiskt på Akademiska sjukhuset i Uppsala och delvis digitalt via plattformen Zoom. Nu kan du ta del av sändningen från förmiddagens presentationer.

Tid: 22 september

Plats: Digitalt via video / Fysiskt på Akademiska sjukhuset, Uppsala

I spelaren ovan ser du förmiddagens sändning från Samverkansdagen den 22 september.

Om programmet

Syftet med samverkansdagen var att skapa förutsättningar för cancervård, industri och akademi att samlas och arbeta metodiskt tillsammans inom forskning, utveckling och innovation. Detta för att snabbare kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter.

Moderator för dagen var Björn Arvidsson, verksamhetschef vid STUNS life science, och bland talarna fanns nationella cancersamordnaren Hans Hägglund, nationella samordnaren för life science Jenni Nordborg och en rad andra personer som är involverade i arbetet med kvalitetsregister och patientöversikter. Bland annat medverkade en panel med patient-/närståenderepresentanter, kliniker, registerhållare och forskare.

Under förmiddagens presentationer beskrevs även arbete med utveckling och implementering av patientöversikterna (Maria Sörby) samt Överenskommelsen mellan SKR och industrin om kvalitetsregister (Petra Hasselqvist).

Under eftermiddagen genomfördes 15 parallella workshops där deltagarna i mindre grupper tillsammans diskuterade hur patientöversikterna kan komma till så stor nytta som möjligt. Dessa går tyvärr inte att se i efterhand.

Presentationer

Jenni Nordborg, Samverkansdag 2020 (pdf, nytt fönster)

Petra Hasselqvist, Samverkansdag 2020 (pdf, nytt fönster)

Maria Sörby, Samverkansdag 2020 (pdf, nytt fönster)

Mer information

Mer information om Samverkansdagen, hela programmet och samtliga talare finns via länken.

Samverkansdag IPÖ 22 september

Kontakt

Maria Sörby

projektledare

RCC Uppsala Örebro