Webbinarium om överföring till kvalitetsregister via direktintegration

Tid: 9.00-15.30
I detta webbinarium vill vi dela med oss av våra erfarenheter kring hur vi sparar tid och pengar åt sjukvården samtidigt som datakvalitet och täckningsgrad i kvalitetsregistren förbättras.

Tid: 4 november

Plats: Webbinarium

Kvalitetsregistren inom sjukvården är en guldgruva för att följa upp och utveckla vårdkvalitén. Samtidigt måste kliniskt verksam personal ägna mycket tid åt att registrera data i kvalitetsregistren, tid som annars kunde ägnas åt vård av patienterna. Ett system som automatisk hämtar data ur journal och annan vårddokumentation efterfrågas av många, och nationellt pågår just nu diskussioner om olika tekniska lösningar för att skapa fungerande direktöverföring.

Region Skåne har på senare år utvecklat en relativt enkel och kostnadseffektiv teknik för direktöverföring av data till kvalitetsregister.

Webbinariet kommer att ge tillfälle för alla deltagare att ställa frågor under sändningen.

Läs mer om webbinariet