Webbinarium om överföring till kvalitetsregister via direktintegration

Tid: 9.00-15.30
I detta webbinarium vill vi dela med oss av våra erfarenheter kring hur vi sparar tid och pengar åt sjukvården samtidigt som datakvalitet och täckningsgrad i kvalitetsregistren förbättras.

Tid: 4 november

Plats: Webbinarium

Kvalitetsregistren inom sjukvården är en guldgruva för att följa upp och utveckla vårdkvalitén. Samtidigt måste kliniskt verksam personal ägna mycket tid åt att registrera data i kvalitetsregistren, tid som annars kunde ägnas åt vård av patienterna. Ett system som automatisk hämtar data ur journal och annan vårddokumentation efterfrågas av många, och nationellt pågår just nu diskussioner om olika tekniska lösningar för att skapa fungerande direktöverföring.

Region Skåne har på senare år utvecklat en relativt enkel och kostnadseffektiv teknik för direktöverföring av data till kvalitetsregister.

Webbinariet utgår ifrån Lund med möjlighet för 40 personer att delta på plats, och i övrigt finns det möjlighet att koppla upp sig via egen dator och ställa frågor via chatt. I varje sjukvårdsregion kommer det att ges möjlighet att genom respektive RCC:s försorg följa webbinariet i grupp och på så sätt får möjlighet till gruppdiskussion.

Läs mer om webbinariet