MENY

Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

16
JAN
2018

Norr

Uppföljning av projektet sunda solvanor för alla barn

Tid: 16 januari 2018 14:00 - 16:00
Plats: Konferensrummet på RCC Norr, Nus, Umeå. Möjlighet finns även att delta via video eller telefon.

Till dig som är folkhälsochef, BHV-chef, BHV-överläkare och primärvårdschef i norra sjukvårdsregionen. Härmed inbjuds du till redovisning av slutrapport och resultat från projektet Sunda solvanor, med efterföljande diskussion om hur varje landsting/region kan arbeta vidare med detta inom barnhälsovården under 2018.


18
JAN
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 18 januari 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Sven Törnberg, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet i Stockholm.


25
JAN
2018

Samverkan

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?


25
JAN
2018

Syd

Nationellt möte: Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Jubileumsaulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter? På samma sätt som under mötet oktober 2016 kommer en fakultet av nationell och internationell expertis att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna.