Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

13
DEC
2018

Norr

Årets sista cancerseminarium (Ny tid och plats!)

Tid: 13 december 2018 14:00 - 15:00
Plats: Bergasalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus

Föreläser gör Vessela N. Kristensen, Department of Clinical Molecular Biology, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo. Obs! ny tid och ny lokal för detta tillfälle.