Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

2
MAJ
2018

Syd

Gynekologisk cellprovtagning 50 år

Tid: 2 maj 2018
Plats: Malmö

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Stora utvecklingsinsatser har genomförts och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus. Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.


2
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 2 maj 2018
Plats: Karlskrona

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.


17
MAJ
2018

Sydöst

Utvecklingskraft cancer 17 maj 2018

Tid: 17 maj 2018 09:00 - 15:30
Plats: Kungsporten, Huskvarna

Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"


29
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 29 maj 2018
Plats: Halmstad

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.


30
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 30 maj 2018
Plats: Växjö

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention mm.