MENY

Lärandekonferens om Varje dag räknas

Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till en nationell lärandekonferens om Varje dag räknas – den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården.

Tid: 9 februari

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Erfarenheter, framgångsfaktorer och framtid

Införandet av standardiserade vårdförlopp i svensk cancervård har krävt nya sätt att tänka och arbeta, både i primärvården och den specialiserade vården. Konferensen är därför ett tillfälle att inhämta erfarenheter och framgångsfaktorer från landstingens och regionernas arbete från det första året med standardiserade vårdförlopp.

Den vänder sig framförallt till alla som deltar i arbetet med införandet av den standardiserade vårdförloppen och till de som har en roll i det fortsatta arbetet.

Under 2016 tas nästa steg med införandet av ytterligare standardiserade vårdförlopp. Därför siktar konferensen framåt och fokuserar på framtidens cancervård.

Tid och Plats

Tidpunkt  Tisdagen den 9 februari kl. 10.00-16.00

Plats  Norra Latin, Drottninggatan 71B Stockholm

Inbjudna  Företrädare för medicinska professioner, landstingsföreträdare, verksamhets- och utvecklingsansvariga, projektledare, myndigheter och patientorganisationer m.fl.

Kostnader  Deltagandet är kostnadsfritt. En avgift utgår dock på 500 kronor om personen inte avanmäler sig vid ett icke deltagande.

Anmälan  Anmälan görs senast den 29 januari.

Inbjudan och program (pdf)

Anmäl dig här


Sidan uppdaterad: 7 december 2015