MENY

Ny nationell kontaktsjuksköterskedag

För första gången arrangeras en nationell kontaktsjuksköterskedag i samband med Onkologidagarna i Västerås den 17 mars, 2016.

Tid: 17 mars 08:30 - 18:00

Plats: Aros Congress Center, Västerås

Syftet med dagen är att lyfta frågor som är centrala för kontaktsjuksköterskor inom cancervården i Sverige och öppna upp för nya infallsvinklar och intressanta diskussioner. Föreläsningarna/seminarierna kommer att handla om forskning och förbättringsarbeten kring kontaktsjuksköterskans roll, personcentrerad vård, Min vårdplan och aktiva överlämningar. 

Kontaktsjuksköterskedagen är arrangeras i samverkan med Sjuksköterskor i cancervård och Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Anmälan och mer information finns på hemsidan för Onkologidagarna.

För mer information kontakta ditt regionala RCC. 


Sidan uppdaterad: 8 december 2015