MENY

Diagnostiska centrum och diffusa cancersymtom

Nordisk konferens om Diagnostiska centrum och diffusa cancersymtom

Tid: 20 maj

Plats: Lakeside Lecture Theatres, Aarhus Universitet, Aarhus, Denmark

Konferensens främsta fokus är att stärka samarbetet mellan diagnostiska centrum i de nordiska länderna, i syfte att tydliggöra behov och möjligheter för fortsatt forskning och utveckling. Utbyte av erfarenheter och samarbetsformer mellan diagnostiska centrum och primärvården är ett annat huvudtema.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med diagnostiska centrum och med patienter med diffusa symtom på cancer eller annan allvarlig sjukdom.

Tider: 20 maj kl 08-16.30

Mer information, program och anmälan


Sidan uppdaterad: 24 april 2015