Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Arkiv mötesanteckningar

Mötesplan 2020

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 3 mars
 • 24-25 mars
 • 28 april
 • 27 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 8 september
 • 29 september
 • 20–21 oktober
 • 12 november
 • 1 december
 • 22 december