MENY

Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Mötesanteckningar 2020

Arkiv mötesanteckningar

Mötesplan 2020

  • 14 januari
  • 11 februari
  • 3 mars
  • 24 mars
  • 21 april
  • 12 maj
  • 27 maj
  • 16 juni

Faktaägare: Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler

Sidan uppdaterad: 13 februari 2020