Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Arkiv mötesanteckningar

Mötesplan 2020

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00 - 09.00.  

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 3 mars
 • 24-25 mars
 • 28 april
 • 12 maj
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 18–19 augusti
 • 8 september
 • 29 september
 • 21–22 oktober
 • 12 november
 • 1 december
 • 22 december

Mötesplan våren 2021

Förutom nedanstående möten kommer RCC i samverkans tisdagsmöten kl. 08.00 - 09.00 fortsätta även under nästa år.

 • 13–14 januari
 • 9 februari
 • 11 mars
 • 13 april
 • 4 maj
 • 18 maj (RCC-dagarna)
 • 10–11 juni