27
JUN
2016

Norr

Landstinget fattade beslut om ett rökfritt Västerbotten

Landstingsfullmäktige i Västerbotten har fattat beslut om att ställa sig bakom det nationella projektet Tobacco Endgame, vars mål är ett rökfritt Sverige 2025. Flera andra landsting och regioner har redan ställt sig bakom intiativet.


13
JUN
2016

Norr

Nya årsrapporter för tjock- och ändtarmscancer

Separata årsrapporter för ändtarmscancer och tjocktarmscancer finns nu publicerade på webbplatsen cancercentrum.se.


10
JUN
2016

Norr

Nyheter från RCC Norr

Du kan följa vad som händer inom Regionalt cancercentrum via våra nyhetsbrev som skickas ut omkring tio gånger per år.


3
JUN
2016

Norr

Centrum ska utreda allvarliga ospecifika symtom

Tre av fyra Norrlandsting har beslutat att skapa diagnostiska centrum (DC), med uppgift att utreda patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och i vissa fall cancersjukdom utan känd primärtumör. Detta sker som en del av den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Inom satsningen får varje landsting och region avgöra hur man ska arbeta med varje SVF för att korta väntetiderna i cancervården.


2
JUN
2016

Norr

Regional utvecklingsplan är grunden

Nu har förbundsdirektionen för Norrlands regionförbund fastställt den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen för åren 2016 – 2018.


1
JUN
2016

Norr

Kampanj för rökfrihet

En kampanj för tobaksfrihet – STOPP! Det är du värd – har pågått under ett halvår i hela norra regionen och utmanat alla som använder tobak att sluta.