MENY

Vårdprogram mantelcellslymfom

Sidan publicerades 12 maj 2016

Ett vårdprogram för mantelcellslymfom har publicerats på cancercentrum.se.

Nya läkemedel kan framöver förbättra behandlingsresultaten ytterligare, och målsättningen med detta vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till likvärdiga behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med detta vårdprogram.

Ta del av vårdprogrammet för mantelcellslymfom

porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Regioner


Sidan uppdaterad: 12 maj 2016