MENY

Vårdprogrammet för sköldkörtelcancer är uppdaterat

Sidan publicerades 18 januari 2019

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har under 2018 genomgått en mindre revidering och publicerats i januari 2019.

Den viktigaste förändringen är att vårdprogrammet är anpassat till WHO 2017 och TNM version 8.

 • T3 har nu delats upp i T3a och T3b. T3a definieras så som tidigare (tumör större än 4 cm) men T3b kräver att tumören (om mindre än 4 cm) invaderar intilliggande muskulatur.  
 • Enligt nuvarande version räcker det att operatören anser att en formell central lymfkörtelutrymning utförts och att samtliga undersökta lymfkörtlar är tumörfria för att klassificera patienten som N0. Tidigare krävdes 6 tumörfria lymfkörtlar i centrala compartment för N0.
 • Begreppet minimal och massivt infiltrerande follikulär sköldkörtelcancer har fått nya definitioner: minimal invasiv, avkapslad angioinvasiv och massivt infiltrerande
 • Införande av follikulära tumörer som inte räknas som cancer men ska hanteras på MDK. Dessa är:
  • Hyaliniserad trabekulär tumör
  • Follikulär tumör av oklar malign potential
  • Väldifferentierad tumör av oklar malign potential
  • Icke-invasiv follikulär tyreoideatumör med ”papillary-like” kärnor (NIFT-P)

Ett underkapitel till ultraljudsdiagnostik har lagts till för att vägleda handläggningen av små tumörer med sonografisk malignitetsmisstanke. 

Omvårdnadskapitlen är utökade.

Ta del av nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Kontakt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

;

Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 18 januari 2019