MENY
Till regionspecifikt innehåll

Funktionella besvär vid cancer i bäckenet

Till funktionella besvär räknas biverkningar och komplikationer under cancerbehandling, sekvele och sena effekter eller följdsjukdomar. RCCs vägledning för bäckenrehabilitering riktar sig till vårdpersonal och syftar till att konkret ge stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Den fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i augusti 2018.

Vägledning

Vägledning för bäckencancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Besvären ska inte negligeras. Det finns goda möjligheter att erbjuda patienter behandling och hjälp. Om besvären inte kan behandlas helt kan de oftast lindras och patienten kan alltid erbjudas hjälp att hantera dem.

Symtomen är olika vanliga beroende på diagnos och vilken behandling patienten fått. Vägledningen är avsedd att kunna användas oavsett detta. Det förutsätter att man har eller samarbetar med någon profession som har en grundkunskap om patientens specifika diagnos och behandling. Var och en måste utgå från sin egen kliniska erfarenhet och kunskap. Notera också att det också kan finnas regionala eller lokala riktlinjer att förhålla sig till. Vägledningen är inte avsedd att ersätta dessa.

Vägledningen innehåller översikter i form av flödesscheman. De finns i större format i ett separat dokument.

Bäckencancerrehabilitering – översikter (pdf, nytt fönster)

Relaterat material

Enkät tarmfunktion LARS - Low anterior resection syndrome (pdf, nytt fönster)

Regionalt vårdprogram Stockholm-Gotland: Low anterior resection syndrome, LARS (pdf, nytt fönster)

Enkät sexuell funktion hos män - IIEF 5 (pdf, nytt fönster)

NIKOLA - Nationellt nätverk blås- och tarmdysfunktion, Nätverket Nikola

Enkät avföringsläckage S:t Mark's score (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Korta introduktionsfilmer till de olika kapitlen i Vägledning för bäckenrehabilitering

Välj om du vill se alla avsnittsfilmer eller ett i taget i menyn i övre högra hörnet.


Faktaägare: Maria Hellbom
Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 7 februari 2020